×
LP

POOLT JA VASTU | Kas iga laps peaks lasteaias käima?

09. juuni 2018
lasteaed

JAH

Tiia Õun, Tallinna ülikooli eelpedagoogika dotsent

Igal lapsel peab olema õigus alusharidusele, kui vanem seda soovib. Kõigile peavad olema tagatud võrdsed võimalused. Uuringud näitavad, et kuna üha rohkem lapsi käib koolieelses asutuses, pikeneb üldine haridusperiood. Lasteaial on oluline mõju lapse arengule, sest ta viibib seal suurema osa päevast.

Samas, kui teha lapsevanemale kohustuseks käia last näitamas ja lasteaias õpetajaga rääkimas, võiks see olla hea alternatiiv otsesele lasteaias käimisele. Näiteks võivad lapsel olla erivajadused või on tema käitumises või arenguvaldkondades midagi, millele tähelepanu pöörata. Vanem ei pruugi osata võimalikke probleeme märgata.