×
Reis

Kolm põnevat paika, mille nõukaaeg meile kinkis

15. aprill 2017,
21
Sillamäe uhke stalinistlik neoklassitsistlik arhitektuur paneb silmad särama tänapäevalgi. Foto: Raivo Tasso

Ajaloolisi, poliitilisi ja ideoloogilisi paradokse täis nõukogude periood on paljudele aeg, mille tahaks lihtsalt unustada, ent mida osa enam ei mäletagi. Need aastad andsid põnevust ja salapära täis kohti, mida tasub kindlasti külastada.

Ajaloolisi, poliitilisi ja ideoloogilisi paradokse täis nõukogude periood on paljudele aeg, mille tahaks lihtsalt unustada, ent mida osa enam ei mäletagi. Need aastad andsid põnevust ja salapära täis kohti, mida tasub kindlasti külastada.

1. Sillamäe linn

Kauni arhitektuuriga Sillamäed mäletavad paljud kui suletud linna. Sillamäe sai Moskva huviobjektiks siis, kui avastati, et Ida-Virumaal leiduv diktüoneemakilt sisaldab uraanoksiide. Nõukogude ajal allusid linnas tehasele kõik, miilitsast lasteaiani. Tehase direktor oli nagu jumal, kelle positsiooni ei kõigutanud isegi formaalne allumine Eestimaa Kommunistlikule Parteile. 1949. aastal sai Sillamäe ENSV Ministrite Nõukogu I arhitektuuripreemia. Selle tulemusel valminud hoonestus kandis uhket nimetust: heakorrastatud linna tüüpi töölisasula. Mereäärse linna arhitektuur on vaatamist väärt ka aastakümneid hiljem.